26 September 2011

Membaca Nombor Dalam Perkataan

Salah satu kemahiran dalam LINUS (Matematik) ialah murid boleh membaca nombor dalam perkataan iaitu 'satu hingga sembilan'. Kemahiran ini terdapat dalam unit 1.5. Video di bawah boleh dijadikan bahan bantu belajar bagi menarik minat murid-murid.


No comments:

Post a Comment